©2018 by Posledné časy. Proudly created with Wix.com

VAROVANIE


Conchita


Rozhovor zo 14. septembra 1965


• Bude Varovanie viditeľné, bude vnútorným úkazom, alebo oboje?


CONCHITA: Varovaníe príde priamo od Boha a bude viditeľné na celom svete, na ktoromkoľvek mieste, kde budú ľudía.


• Odhalí Varovanie každému na svete osobné hriechy, osobám všetkých vyznaní, vrátane ateistov?

 

CONCHITA: Áno, Varovanie bude také niečo ako odhalenie našich hríechov. Uvidia a zažijú ho rovnako veriaci, ako aj neveriaci a ľudia všetkých vyznaní.


• Je pravda, že Varovanie zapríčiní že mnohí ľudia si spomenú na smrť?


CONCHITA: Varovanie bude ako očistenie pred Zázrakom. Je to určitý druh katastrofy. Prinúti nás to myslieť na smrť, lebo by sme radšej boli mŕtvi, než zažili Varovanie.


• Rozpozná a prijme svet Varovanie ako priame znamenie od Boha?


CONCHITA: Pravdaže, a preto verím, že nie je možné, aby bol svet taký zatvrdnutý, že by sa nemohol zmeniť.
Rozhovor z októbra 1968
• Počuli sme ako niektorí ľudia hovorili, že Varovanie bude prirodzený úkaz, ale Boh ho použije, aby prehovoril k ľudstvu. Je to pravda?
CONCHITA: Varovanie bude nadprirodzený úkaz a veda ho nebude vedieť vysvetliť. Bude viditeľné a budeme ho cítiť. Varovanie bude náprava svedomia sveta.
• A čo ľudia, ktorí nepoznajú Krista, ako oni porozumejú Varovaniu?

CONCHITA: Tí, ktorí nepoznajú Krista, uveria, že to prichádza od Boha.


Rozhovor z roku 1973


• Čo sa v deň Varovania stane?


CONCHITA: Najdôležitejšia vec v ten deň bude, že každý na svete uvidí znamenie, mílosť, alebo trest vo svojom vnútri – ínými slovami Varovaníe. Všetci, nezávisle na tom, kde sa v tom čase budú nachádzať, budú sami so svojím svedomím priamo pred Bohom. Vtedy uvidia všetky svoje hriechy, ako aj ich príčiny.


• Ako to pocítime?


CONCHITA: Všetci to pocítime rôzne, lebo to bude závisíeť od nášho svedomia. Varovanie bude veľmí osobné, preto budeme reagovať odlišne. Najdôležitejšíe bude, aby sme rozpoznali svoje vlastné hriechy a ich zlé následky.


• Stane sa mi niečo pre moje hriechy? Myslím tým, či ich dôsledkom utrpím nejakú fyzickú škodu?
CONCHITA: Nie, pokým to nebude výsledkom šoku, napr. srdcový infarkt. Bude to ako očisťovanie pred Zázrakom, aby sa videlo, či Varovaním a Zázrakom sa obrátime.


• Toto Varovanie sa teda môže teraz stať ktorýkoľvek deň?


CONCHITA: Áno, ale ja neviem jeho dátum.


Rozhovor z roku 1977


• Pred mnohými rokmi si povedala, že udalosť Varovania začína písmenom „A.” Ked´že ti Panna Mária nikdy nepovedala, že to nemôžeš odhaliť, môžeš nám to teraz povedať?


CONCHITA: Nezakázala mi to, ale neviem prečo som to nikdy nepovedala a necítim, žeby som to teraz mala povedať. Panna Mária nám povedala, že Varovanie a Zázrak budú poslednými varovaniamí alebo verejnými znameniami, ktoré nám Boh dá. Preto verím, že po nich budeme blízko konca časov.


• Máš nejakú radu pre ľudí, aby samohli na túto udalosť pripraviť?


CONCHITA: Musíme byť vždy pripravení, mať dušu v pokoji a neviazať sa tak veľmi na tento svet. Miesto toho musíme veľmi často myslieť, že sme tu na to, aby sme šli do neba a boli svätí.


Mari Loli


Rozhovor z 27. júla 1975


• Povedala si, že vieš rok, v ktorom sa uskutoční Varovanie. Môžeš nám povedať, či sa uskutoční v nasledujúcich niekoľkých rokoch, alebo je to ešte stále d’aleká budúcnosť?


MARI LOLI: Nie. Nemôžem nič povedať.


• Povedala ti Nebeská Matka, aby si o Varovaní nehovorila?


MARI LOLI: Nie, nepovedala mi, ale, pretože Varovanie a Zázrak sa odohrajú v rámci jedného roka, cítim vovnútri, že nemám nič povedať.


• Ako vieš, že Varovanie a Zázrak budú v priebehu jedného roka?


MARI LOLI: Počas zjavení – presne si nespomínam kedy – mi to povedala Panna Mária.


• Povedala si, že keď sa stane Varovanie, všetko zastane, dokonca aj lietadlá vo vzduchu. Je to pravda?


MARI LOLI: Áno, ale iba chvíľu.


• Myslíš tým, že všetko sa v určitom momente zastaví a vtedy sa udeje Varovanie?


MARI LOLI: Áno.


• Kedy si sa túto informáciu dozvedela?


MARI LOLI: Panna Mária mi to všetko povedala počas zjavenia.


• Povedala ti to všetko počas jedného zjavenia, alebo počas niekoľkých zjavení?


MARI LOLI: Panna Mária mi to všetko povedala počas jedného zjavenia. Nepamätám si už, či hovoríla o Varovaní aj počas niektorého íného zjavenia.


• Vieš ako dlho bude Varovanie trvať?


MARI LOLI: Len niekoľko minút.


• Bojíš sa Varovania?


MARI LOLI: Áno. Mám chyby ako ktokoľvek iný, a Varovanie mi ich ukáže – a z toho mám strach.


• Môžeš nám povedať ešte niečo o Varovaní?


MARI LOLI: Môžem povedať len to, že je veľmi blízko a je veľmí dôležité, aby sme sa pripravili, lebo to bude strašné. Pocítime všetko z/é, čo sme urobili.


Rozhovor z Februára 1977


• Rozprávala si sa niekedy s Conchitou o dátume, kedy sa má Varovanie stať a dá-tume Zázraku, ktorý vie ona?


MARI LOLI: Nikdy som sa s Conchitou o týchto dátumoch nerozprávala.


• Máš nejakú radu pre ľudí, aby sa na túto udalosť mohli pripraviť?


MARI LOLI: Robiť veľa pokánía, prinášať obete, navštevovať Sviatosť oltárnu každý deň ako len môžeme, a denne sa modliť svätý ruženec.


Rozhovor z 29. septembra 1978


• Ty si tá, ktorá o Varovaní vie najviac. Aký charakter bude mať Varovanie, ako to ty pociťuješ?


MARI LOLI: Bude to vnútorný pocit ľútosti a bolesti nad tým, že sme urazili Boha. Boh nám jasne pomôže vidieť ako mu ubližujeme, a všetko z/é, čo robíme. Pomôže nám pocítiť túto vnútornú bolesť, lebo často ked’ niečo zlé urobíme, žiadame Pána o odpustenie iba perami, ale teraz (počas Varovania) nám pomôže fyzicky cítiť túto hlbokú bolesť.


Rozhovor z 19. októbra 1982


• Pamätáš si, čo povedala Nebeská Matka o utrpení zapríčinenom komunizmom, ktoré má Varovaniu predchádzať?


MARI LOLI: Bude to vyzerať, ako keby komunisti ovládli celý svet, a bude veľmi ťažké praktizovať náboženstvo, pre kňazov slúžiť svätú omšu a pre ľudí otvoriť dvere kostolov.


• Bude to skrz prenasledovanie a nie preto, že by ľudia prestali praktizovať náboženstvo?


MARI LOLI: Áno, ale myslím si, že mnohí ho prestanú praktizovať. Ktokoľvek ho bude chcieť praktízovať, bude to musieť robiť skryte.


• Bude sa to diať v Európe alebo si myslíš, že to bude aj tu v USA?

MARI LOLI: Neviem, lebo vtedy bola pre mňa Európa celým svetom. Len som to tak predpokladala. Nebeská Matka nepovedala miesto, kde to bude. Mne sa zdalo, že to bude všade.


• Dnes je približne 67% sveta pod nadvládou komunizmu. Myslíš si, že to stačí na to, aby sa vyplnilo proroctvo Panny Márie?


MARI LOLI: To skutočne neviem. Mne to znelo, ako keby to malo byt’ viac než toto.


• Tak teda situácia vo svete nie je ešte dostatočne zlá, aby sa stalo Varovanie?


MARI LOLI: Varovaníe sa ešte nestane, pretoje pravdepodobné, že sa situácia zhorší.


• Povedala si, že pre kňazov bude veľmi ťažké, aby slúžili svätú omšu. Povedala ti to asi takto Nebeská Matka, alebo si si to ty myslela skrz hrozbu komunizmu?


MARI LOLI: Z toho, čo si pamätám, takto to približne povedala.


• A povedala Panna Mária, že to bude vyzerať, ako keby Cirkev zanikla?


MARI LOLI: Áno.


• Povedala niekedy Nebeská Matka, že Svätý Otec bude musieť v čase, ked’ bude Varovanie, opustiť Rím?


MARI LOLI: Nie, ale mne sa to zdalo – možno sa mi to teraz pletie, čo som videla a čo mi hovoríla Nebeská Matka, lebo je to už mnoho rokov – ale vyzeralo to, ako keby Svätý Otec nemohol byť v Ríme. Bol tiež prenasledovaný a musel sa ukryť ako každý.


• Bude Varovanie sprevádzané nejakým hlukom ako je napr. závan vetra?


MARI LOLI: Podľa toho, ako som to vtedy videla, bolo to viac veľké ťicho, ako pocit prázdnoty. Všetko úplne stíchlo. Takto som to videla.


• Pred siedmymi rokmi si povedala, že Varovanie sa stane čoskoro. Mnohí ľudia si myslia, že by sa už teraz malo stať. Čo povieš dnes?


MARI LOLI: Bude to čoskoro. Všetko sa mi zdá, že sa stane skoro, lebo čas plynie rýchle.


• Ty jediná vieš rok, v ktorom sa má Varovanie stať. Povedala si ho niekedy niekomu, napríklad kňazovi?


MARI LOLI: Nie.


• Budú medzi ľudmi konflikty, keď príde Varovanie?


MARI LOLI: (žiadna odpoved’)

Jacinta
Rozhovor z februára 1977


• Môžeš nám povedať, aké bude Varovanie?


JACINTA: Varovanie bude níečo, čo bude najprv vídieť vo vzduchu všade na svete a hned’ potom sa to prenesie do vnútra našich duší. Bude to trvať len veľmi krátko, ale pre svoj účinok v nás sa bude zdať, že to trvalo veľmi dlho. Bude to pre dobro našich duší, aby sme v sebe vídeli naše svedomie, a z/o, ktoré sme urobili. Potom pocítime veľkú lásku k nášmu Nebeskému Otcovi a Matke a budeme žiadať o odpustenie za všetky naše urážky.


• Pocítia Varovanie všetci ľudia, nezávisle od ich viery?


JACINTA: Varovanie je pre každého, lebo Boh chce našu spásu. Varovanie bude pre nás, aby sme prišli bližšie k Nemu a aby vzrástla naša viera. Preto by sme sa mali na ten deň prípraviť a nečakať ho so strachom, lebo Boh neposiela nič, aby nám navodil strach, ale skôr zo spravodlivosti a lásky, a robí to pre dobro všetkých svojich detí, aby sa mohli tešiť vo večnej radosti a neboli zatratené.


Rozhovor z augusta 1979


• Nespomínaš si niečo o veľkom utrpení, komunizme…?


JACINTA: Áno, bola to invázia, niečo, čo sa mí zdalo ako ínvázia; niečo veľmi z/é, v čom hral komunizmus veľkú úlohu, ale už si nepamätám, ktoré krajiny alebo oblastí boli zasiahnuté. Presvätá Panna naliehala, aby sme sa modlili (aby to bolo odvrátené). Tieto ťažké udalosti sa udejú pred Varovaním, lebo samo Varovaníe sa stane, ked’ bude situácia najhoršia.


Rozhovor z 16. apríla 1983


• V rozhovore v roku 1979, ked’ si opisovala utrpenie spôsobené komunizmom, si povedala, že „to bolo ako invázia”. Videla si z neho nejaké výjavy?


JACINTA: Niekedy si pletiem invázíu s prenasledovaním.


• Povedala si tiež, že keď veci budú úplne v najhoršom, udeje sa Varovanie. Ako to vieš? Povedala ti to Panna Mária, alebo si to videla vo videní?


JACINTA: Panna Máría povedala, že Varovanie príde, ked’ okolnosti budú najhoršíe. Nebude to len prenasledovanie, lebo mnoho ľudí už nebude praktizovať svoju vieru.


• Ked’ Varovanie príde, bude ho vidieť a pociťovať každý na zemi. Zahŕňa to aj malé deti, ktoré ešte nemajú rozum?


JACINTA: Áno. Preto nám ich bolo ľúto, lebo to bol strašný zážitok.

„Varovanie je niečo, čo bude najskôr videné vo vzduchu, všade na svete a okamžite sa to premení do vnútra našich duší. Nebude to trvať dlho, ale bude sa to zdať veľmi dlhé kvôli tomu, ako to na nás zapôsobí. Bude to k dobru našich duší, aby sme uvideli v nás, v našom svedomí ... dobro a zlo, ktoré sme spôsobili.

Vtedy pocítime veľkú lásku k našim nebeským rodičom (k Bohu, nášmu Otcovi a k Márii, našej Matke) a budeme prosiť o odpustenie za všetky urážky.

Varovanie je určené pre všetkých, pretože Boh si praje našu spásu. Má spôsobiť, aby sme sa viac priblížili k Bohu a prehĺbili svoju vieru. Preto sa musíme na tento deň pripraviť. Nemáme ho však čakať v strachu, pretože Boh nezosiela nič, aby strašil, ale robí to kvôli spravodlivosti a z lásky, aby sa mohli radovať večným šťastím a neprivodili si zavrhnutie.“ 

 

(Panna Mária vizionárke: Jacinta Gonzalez / Garabandal – Španielsko / r.1961-1965)Viac tu: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/varovanie/

 

„Varovanie príde od Boha. Uvidia ho všetci ľudia, kdekoľvek sa budú nachádzať. BUDE TO AKOBY VNÚTORNÉ ZJAVENIE NAŠICH HRIECHOV. Uvidia a pocítia to veriaci i neveriaci, ľudia všetkých vyznaní. Varovanie bude akoby očistenie pred zázrakom....“

(14.9.1965/Panna Mária-Conchita zjavenie v Garabandale-Španielsko)

„Pred zázrakom Boh zošle varovanie, aby nás tak očistil a pripravil na zázrak a aby sme získali dostatok milostí k obráteniu života k Bohu.“ (jún 1977).

PANNA MÁRIA:

„ŽIJETE V DOBE POSLEDNÝCH VAROVANÍ.

Veľmi vás milujem a neprajem si vaše zatratenie.

Proste nás úprimne a my vás vypočujeme.

Mali by ste sa viac posväcovať.

Rozjímajte Ježišovo umučenie.“

 

"Viem, že medzi VAROVANÍM a ZÁZRAKOM UPLYNIE NECELÝ ROK."


Zjavenie Panny Marie viz. Mari - Loli / Spanielsko v Garabandale 
Viac tu: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/varovanie/

 
O veľkom varovaní môžem povedať len toľko, že ľudia akoby ho najskôr videli a potom ho prežijú každý vo svojom vnútri. Človek nadobudne poznanie o svojom vnútri, o tom, čo urobil zle, čo dobre, čo neurobil, a mal urobiť… Bude to veľké Božie milosrdenstvo - človek spozná svoje vnútro a spozná pravdu. Predtým príde prenasledovanie kresťanov…

viz.Martin Gavenda / Dechtice / SR


Viac tu: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/varovanie/

 

 

Ja som blízko. Zem sa bude  chvieť a triasť, bude to strašné. Bude to malý súd nad svetom.

Ale nebojte sa. Ja som s vami. Budete jasať a ďakovať. Moji verní, ktorí ma očakávajú, majú moju ochranu, milosť a lásku. Pre tých, ktorí nežijú v stave posväcujúcej milosti, to bude strašné. Anjeli spravodlivosti sú už rozoslaní do všetkých  kútov  sveta.

Zjavím sa ľudstvu a každá duša spozná mňa ako pravého Boha. Je päť minút pred dvanástou.

Ježiš hovorí styhmatizovanej mystičke: Terézii Neumannovej

Viac tu: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/posledne-casy/a8-terezia-neumannova/ 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now